ZAŘÍZENÍ – SEKCE ZAMĚSTNANCI

https://zarizeni.vizitapp.cz/employee

Tato sekce slouží k přidávání, editaci a mazání zaměstnanců zařízení. Můžete přidávat jak lékaře, tak ostatní personál ordinace – Sestru.

Začněte tím, že kliknete na tlačítko +Vytvořit nového zaměstnance

+Vytvořit nového zaměstnance

Zaměstnancem se rozumí každý uživatel, který má právo přistupovat do ambulantního informačního systému vizitapp.cz. Zaměstnanci mohou mít přidělený typ zaměstnance – Lékař nebo Sestra. Klikněte na tlačítko +Vytvořit nového zaměstnance. Budete vyzváni k vyplnění následujících údajů nově přidávaného zaměstnance:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

TITUL PŘED – jedná se o titul před jménem, např. MUDr., MDDr. apod.

JMÉNO – křestní jméno přidávaného zaměstnance

PŘÍJMENÍ – příjmení přidávaného zaměstnance

TITUL PO – titul za jménem např. CSc.

 

KONTAKTNÍ INFORMACE

E-MAIL – email přidávaného zaměstnance

TELEFON – telefonní číslo přidávaného zaměstnance

 

ÚČET

ÚROVEŇ – zde přidělujete novému zaměstnanci úroveň – lékaře nebo zdravotní sestry

Přiřazení do ordinace

Nového zaměstnance přiřadíte do ordinace tak, že kliknete na prázdné políčko pod nadpisem ORDINACE. Zobrazí se Vám dostupné ordinace, do kterých můžete zařadit nově přidávaného zaměstnance.

Pokud chcete nově přidávanému zaměstnanci přidat SPRÁVCOVSKÉ OPRÁVNĚNÍ pro konkrétní ordinaci, je nutné tomuto zaměstnanci stejným způsobem přidat v sekci SPRÁVCE ORDINACE tuto ordinaci do výběru – po kliknutí do prázdného políčka se Vám zobrazí dostupné ordinace, pak stačí kliknout na konkrétní ordinaci, pokud potřebujete přidat více ordinací, postup opakujte

Telefonická podpora

+420 220 513 131
+420 775 573 999
+420 775 556 965

Emailová podpora

info@vizitapp.cz

info@zdravotniregistr.cz

Důležité odkazy

https://zarizeni.vizitapp.cz

https://ordinace.vizitapp.cz