ZAŘÍZENÍ – NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

https://zarizeni.vizitapp.cz/company/edit

V této sekci je nutné vyplnit následující údaje o Vašem zařízení.

– Identifikační číslo osoby – unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu

DIČ – Daňové identifikační číslo, v ČR zpravidla ve formátu CZXXXXXXX

PZS – Poskytovatel Zdravotních Služeb, na dokumentech s přihlašovacími údaji do SUKL pro vystavování elektronických receptů byl tento údaj také označován jako Údaje zdravotnického zařízení pro přístup do CUER – jméno, je to 11-ti místní číselný kód s 6-ti nebo 7-mi nulami na začátku

IČZ – identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb, IČZ obvykle končí 000, IČZ najdete dle svého IČO na stránce https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/smlouvy-s-poskytovateli-zdravotnich-sluzeb

 

KONTAKTNÍ INFORMACE

PSČ – psč uvádějte přesně, je veliký rozdíl mezi psč 180 00 a 182 00, dle psč dojde k nabídce Částí obcí, ulic a čísel popisných popř. i orientačních

ČÁST OBCE – Tuto hodnotu vybírejte z nabídky

ULICE – Tuto hodnotu vybírejte z nabídky

ČÍSLO POPISNÉ – vyberte z nabízených čísel popisných, v případě, že máte číslo orientační, je uvedeno za lomítkem

Doporučujeme tedy adresu ověřit v VDP – rejstřík vedený státem na adrese https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej – zde zadejte Ulici, Obec, PSČ, Číslo popisné, následně potvrďte tlačítkem Vyhledat. Dojde k zobrazení přesných informací ze státem vedeného rejstříku.

Telefonická podpora

+420 220 513 131
+420 775 573 999
+420 775 556 965

Emailová podpora

info@vizitapp.cz

info@zdravotniregistr.cz

Důležité odkazy

https://zarizeni.vizitapp.cz

https://ordinace.vizitapp.cz