ORDINACE NASTAVENÍ – SEKCE NASTAVENÍ PŘÍSTUPŮ ERECEPTY

https://ordinace.vizitapp.cz/account/user/eprescription/edit

V této sekci provedete nastavení účtu lékaře pro vystavování eReceptů. Pokud jste v minulosti vystavovali eRecepty, proveďte import Vašeho nastavení pomocí Nástroje pro přechod

Úprava nastavení lékaře pro elektronické recepty

SUKL ID ÚČTU – jedná se o Údaje osoby pro přístup CUER – jméno – jde o až 32 pozic dlouhý alfanumerický řetězec např.: vzor CD11BX01-XX16-439F-GAP7-Q559121752X1,
(v korespondenci od SUKL taktéž označováno jako Údaje osoby pro přístup do centrálního úložiště Účet – LDAP UID)

SUKL PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO – tento údaj je v naprosté většině případů shodný s SUKL ID ÚČTU – např.: vzor CD11BX01-XX16-439F-GAP7-Q559121752X1
(v korespondenci od SUKL taktéž označováno jako Údaje osoby pro přístup do centrálního úložiště Účet – LDAP UID)

SUKL HESLO – Údaje osoby pro přístup CUER – heslo
(v korespondenci od SUKL taktéž označováno jako Údaje osoby pro přístup do centrálního úložiště – heslo)

Zde vložte Váš certifikát – jedná se o certifikát, který zabezpečuje komunikaci mezi Vaší ordinací a Centrálním Úložištěm Elektronických Receptů (CÚER), tento certifikát byl generován u SUKL na portálu externích identit pristupy.sukl.cz

Heslo k certifikátu – při generování certifikátu bylo nutné zadat heslo k vygenerování certifikátu, toto heslo je nutné vyplnit

Zde vložte Váš Kvalifikovaný podpis – Kvalifikovaný podpis nebo také osobní kvalifikovaný certifikát, jedná se o elektronický podpis, který je zřízen na Vaše jméno, podpis vydávající certifikační autority. Nejčastěji Česká Pošta, ICA – První certifikační autorita

Heslo k podpisu – Osobní kvalifikovaný podpis (certifikát) je vždy zabezpečen heslem, vyplňte toto heslo

KONTAKTNÍ ÚDAJE

KONTAKTNÍ INFORMACE

PSČ – PSČ uvádějte přesně, je veliký rozdíl mezi psč 180 00 a 182 00, dle psč dojde k nabídce Částí obcí, ulic a čísel popisných, popř. i orientačních

ČÁST OBCE – Tuto hodnotu vybírejte z nabídky

ULICE – Tuto hodnotu vybírejte z nabídky

ČÍSLO POPISNÉ – vyberte z nabízených čísel popisných, v případě, že máte číslo orientační, je uvedeno za lomítkem

Doporučujeme tedy adresu ověřit v VDP – rejstřík vedený státem na adrese https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej – zde zadejte Ulici, Obec, PSČ, Číslo popisné, následně potvrďte tlačítkem Vyhledat. Dojde k zobrazení přesných informací ze státem vedeného rejstříku.

ODBORNOST

KÓD ODBORNOSTI – napište část názvu vaší odbornosti – např.: praktický, dojde k zobrazení nabídky odborností, které mají ve svém názvu slovo praktický, následně klikněte na Vaši odbornost a dojde k vyplnění jak kódu odbornosti, tak i k vyplnění slovního názvu

ODBORNOST – automaticky vyplňováno na základě výše uvedeném

Telefonická podpora

+420 220 513 131
+420 775 573 999
+420 775 556 965

Emailová podpora

info@vizitapp.cz

info@zdravotniregistr.cz

Důležité odkazy

https://zarizeni.vizitapp.cz

https://ordinace.vizitapp.cz