ORDINACE NASTAVENÍ – SEKCE NOVÁ ŠABLONA

https://ordinace.vizitapp.cz/account/office/ais/document-template/add

šablony jsou uživatelem předdefinované dokumenty, které často vystavuje. Tyto dokumenty/šablony jsou svojí strukturou vždy stejná nebo velmi podobné. Např.: Lékařská zpráva má svoji strukturu vždy velmi podobnou, je tedy vhodné tento dokument mít předdefinován. Do takového dokumentu se Vám pak informace, které chcete, budou vyplňovat automaticky.

Vytváření nové šablony

Šablona je de facto textový dokument, do kterého doplníte proměnné, které se mají automaticky vyplňovat na základě informací, které systém VIZIT zná.

NÁZEV – zadejte název šablony, kterou chcete vytvořit

ŘAZENÍ – čím vyšší číslo, tím výše se pak zobrazuje daná šablona při práci

POPIS – Krátký textpvý popis šablony

ŠABLONA – tělo šablony – zde uvádějte text a proměnné. Vytvořte šablonu stejným způsobem, jako se vytváří např. textový dokument ve Microsoft Word, na místech, kde chcete, aby systém za Vás doplnil některé údaje, použijte proměnnou.

Příklad užití proměnné

Vytváříme šablonu a chceme, aby nám systém automaticky vyplnil jméno a příjmení pacienta, datum narození a rodné číslo. V šabloně si tedy nadepíšeme

Jméno následně v pravém sloupci klikneme na proměnnou Pacient – jmeno – tím dojde ke zkopírovaní proměnné, následně tedy pouze za Vámi napsaný text Jméno klikněte, aby tam blikal kurzor a stiskněte klávesovou zkratku CTRL+V popř. klikněte na tomto místě pravým tlačítkem myši a vyberte možnost vložit. Tím došlo k doplnění proměnné jméno pacienta do Šablony. Výsledný řádek pak vypadá následovně Pacient: %PACIENT_JMENO%

Stejným způsobem opakujeme postup pro datum narození. V šabloně napíšeme

Datum narození následně v pravém sloupci klikneme na proměnnou Pacient – datum narození – tím dojde ke zkopírovaní proměnné, následně tedy pouze za Vámi napsaný text Datum narození klikněte, aby tam blikal kurzor a stiskněte klávesovou zkratku CTRL+V popř. klikněte na tomto místě pravým tlačítkem myši a vyberte možnost vložit. Tím došlo k doplnění proměnné datum narození pacienta do Šablony. Výsledný řádek pak vypadá následovně Datum narození %PACIENT_DATUM_NAROZENI%.

Stejným způsobem pak postupujte v případě rodného čísla, jen z pravého sloupce budete kopírovat proměnnou Pacient – RČ – tedy hodnota v šabloně pak bude %PACIENT_RC% a výsledný řádek Rodné číslo %PACIENT_RC%

Takto vytvořená šablona se pak zobrazuje při práci s pacientem, lze tedy jedním kliknutím vygenerovat celý dokument s proměnnými, který systém VIZIT zná.

Telefonická podpora

+420 220 513 131
+420 775 573 999
+420 775 556 965

Emailová podpora

info@vizitapp.cz

info@zdravotniregistr.cz

Důležité odkazy

https://zarizeni.vizitapp.cz

https://ordinace.vizitapp.cz