ORDINACE - KARTOTÉKA – NÁVŠTĚVA

https://ordinace.vizitapp.cz/patient/

Zobrazila se Vám stránka návštěvy u pacienta. V horním menu vidíte, co za úkony u pacienta lze provádět.

Jednotlivé funkce v menu návštěvy pacienta

Pacient (červené tlačítko s piktogramem osoby) – kliknutím na tlačítko Pacient si zobrazíte základní informace o pacientovi. Jméno, věk, číslo pojištěnce, rodné číslo, adresa, telefon a email. Rozkliknutím šipky u tlačítka Pacient můžete pacienta editovat nebo opustit otevřenou Návštěvu pacienta a vrátit se na kartu pacienta.

Pojišťovna

toto tlačítko slouží k zaznamenání péče, po kliknutí na tlačítko pojišťovna se Vám zobrazí možnost přidání Ambulantní péče, Nepravidelné péče, Vyžádané péče

Nejprve je nutné zadat kód diagnózy, kterou uložíme zeleným tlačítkem uložit. Následně budeme vykazovat:

Výkony – vyberte typ výkonu ze sekce ambulantní, nepravidelná a vyžádaná péče, následně zadejte část názvu nebo kód péče

zúm – zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován

zulp – zvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován

doplňkové diagnózy – vyhledejte kód doplňkové diagnózy – můžete vyhledávat jak pomocí textu, tak pomocí kódů

náhrady – vyberte typ úhrady – např.: pracovní úraz, nemoc z povolání apod.

Vyšetření 

slouží k zaznamenání vyšetření, lze ukládat následující vyšetření resp. hodnoty pro:

Tlak a puls

Váha a výška

Sedimentace

Cholesterol

Laboratoře

vyberte laboratoř, pro kterou chcete předvyplnit žádanku, následně vyberte druh vyšetření, které má laboratoř vykonat. Zobrazí se Vám předvyplněné PDF, které můžete dále doplňovat – zaškrtávat jednotlivá vyšetření. Po vyplnění formuláře kliknete na tlačítko stáhnout. Následně se vrátíte pomocí tlačítka Návštěva s příslušným datem a časem na návštěvu.

Žádanky

v této sekci najdete dokumenty, které se automaticky předvyplní pomocí údajů, které jsou o pacientovi v systému uloženy.

Dokumenty

jedná se o dokumenty, které lékař potřebuje generovat, ZÁZNAM O ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB – REVERS, Lékařská zpráva

Výměnný list – poukaz, Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení motorových vozidel, Hlavičkový papír. Dokumenty můžete editovat v sekci Nastavení – Dokumenty – Šablony (https://ordinace.vizitapp.cz/account/office/ais/document-template)

Kliknutím na název dokumentu dojde k předgenerování dokumentu, do dokumentu můžete následně vpisovat další informace.

Telefonická podpora

+420 220 513 131
+420 775 573 999
+420 775 556 965

Emailová podpora

info@vizitapp.cz

info@zdravotniregistr.cz

Důležité odkazy

https://zarizeni.vizitapp.cz

https://ordinace.vizitapp.cz