ORDINACE – KARTOTÉKA – PŘIDÁNÍ PACIENTA

https://ordinace.vizitapp.cz/patient

Vytvořit pacienta – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

zde vyplňte informace  pacientovi

TITUL PŘED – titul před jménem – např. Ing., MUDr., JUDr. apod.

JMÉNO – křestní jméno pacienta

PŘÍJMENÍ – příjmení pacienta

TITUL ZA – titul za jménem – např. Csc.

RODNÉ ČÍSLO – rodné číslo pacienta

DATUM NAROZENÍ – bude automaticky doplněno na základě rodného čísla

VÁHA – nepovinný údaj, váha v kilogramech

POHLAVÍ – vyberte pohlaví kliknutím na šipku u pohlaví

EMAIL – kontaktní email pacienta pro zasílání notifikací, elektronických receptů apod.

TELEFON – kontaktní telefon pacienta pro zasílání notifikací a elektronických receptů

 

POJIŠTĚNÍ

ČÍSLO PRŮKAZU POJIŠTĚNCE – uvádějte rodné číslo pacienta, nebo číslo průkazu pacienta

MĚSÍC – měsíc platnosti (uvádějte hodnotu 01)

ROK – rok platnosti (uvádějte hodnotu 01)

POJIŠŤOVNA ­– vyberte pojišťovnu pacienta

TYP POJIŠTĚNÍ  – typ pojištění

ČÍSLO POJIŠTĚNCE – většinou shodné s rodným číslem

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

PSČ – psč uvádějte přesně, je veliký rozdíl mezi psč 180 00 a 182 00, dle psč dojde k nabídce Částí obcí, ulic a čísel popisných popř. i orientačních

ČÁST OBCE – Tuto hodnotu vybírejte z nabídky

ULICE – Tuto hodnotu vybírejte z nabídky

ČÍSLO POPISNÉ – vyberte z nabízených čísel popisných, v případě, že máte číslo orientační, je uvedeno za lomítkem

Doporučujeme tedy adresu ověřit v VDP – rejstřík vedený státem na adrese https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej – zde zadejte Ulici, Obec, PSČ, Číslo popisné, následně potvrďte tlačítkem Vyhledat. Dojde k zobrazení přesných informací ze státem vedeného rejstříku.

VEŘEJNÝ EMAIL – kontaktní email pacienta pro zasílání notifikací, elektronických receptů apod.

VEŘEJNÝ TELEFON – kontaktní telefon pacienta pro zasílání notifikací a elektronických receptů

 

NOTIFIKACE

SUKL NOTIFIKACE – jedná se o primární nastavení notifikací u pacienta, doporučujeme vybrat buď sms nebo email. Po vystavení eReceptu přijde na Vámi zvolené zařízení (mobil nebo email) kód pro vyzvednutí eReceptu.

Telefonická podpora

+420 220 513 131
+420 775 573 999
+420 775 556 965

Emailová podpora

info@vizitapp.cz

info@zdravotniregistr.cz

Důležité odkazy

https://zarizeni.vizitapp.cz

https://ordinace.vizitapp.cz