ORDINACE – SEKCE NASTAVENÍ

https://ordinace.vizitapp.cz/account

Tato sekce slouží k úpravě nastavení:

Můj účet:

Uživatelský účet – úprava názvu uživatele, hesla, emailu a telefonního čísla

VIZITka – veřejná vizitka lékaře, Zde je nutné vyplnit odbornost

 

Ordinace (pokud jsem správcem ordinace):

Profil – vyplnění důležitých informací o ordinaci jako jsou smlouvy s pojišťovnami, IČP, kód odbornosti či název ordinace

Smlouvy s pojišťovnami – zde nahráváte smlouvy s pojišťovnami, jejich platnost, hodnotu bodu, výše základu kapitace, kapitační bonus – koeficient (např. za pohotovostní službu) a kapitační bonus – fixní částka (např. za řádné provádění prevence)

 

Dokumenty:

Šablony – zde se vytvářejí a upravují šablony dokumentů., které v ordinaci pravidelně používáte – např.: Lékařská zpráva, Výměnný list – poukaz, Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení́ motorových vozidel

 

E-Recepty

Nastavení přístupů – v této sekci provádíte kompletní nastavení pro eRecepty

IPLP šablony – zde si můžete definovat vlastní IPLP šablony – „rozepisované recepty“

 

EET pokladna:

Kategorie – přidávání kategorií pro produkty (název, řazení, popis kategorie)

Produkty – zde pak přidáváte samotné produkty (vybíráte kategorii produktu, název, perex – rozšířený název, sazbu DPH, cenu bez DPH,)

Telefonická podpora

+420 220 513 131
+420 775 573 999
+420 775 556 965

Emailová podpora

info@vizitapp.cz

info@zdravotniregistr.cz

Důležité odkazy

https://zarizeni.vizitapp.cz

https://ordinace.vizitapp.cz